Preskočiť na obsah

Milan Nakonečný — Vlajka: K historii a ideologii českého nacionalismu

Milan Nakonečný se v knize Vlajka zabývá prvorepublikovým bojovným klubem nacionalistického studentstva, který se vyvinul v teroristickou a kolaborantskou organizaci.

Vlajka byla nejprve prvorepublikovým bojovným klubem nacionalistického studentstva, které vystupovalo proti Masarykovi a „hradní politice“ vůbec. V období druhé republiky se v ní ustanovila antisemitská teroristická skupina, z níž se v protektorátu vyvinula výrazně kolaborantská organizace usilující o převzetí moci. Vlajkaři, kteří se sami označovali za „novodobé národovce“, vytvořili specifickou formu českého nacionálního socialismu a rasistického „árijství“.

Univerzitní profesor PhDr. Milan Nakonečný v této studii vykresluje komplexní společenský obraz doby, v níž Vlajka působila, a nepřehlíží její mnohé zjevné paralely se současností. Pitvá psychologii vůdčích představitelů Vlajky a neváhá k probírané tématice zaujmout osobní postoj. Důrazně odlišuje legitimní nacionalismus některých představitelů původní Vlajky od rasismu, totalitarismu a agresivního antisemitismu skupiny, jež později toto hnutí ovládla.

Po dvaceti letech od prvního vydání přináší nakladatelství Sol Noctis titul Vlajka: K historii a ideologii českého nacionalismu v doplněné a podstatně rozšířené podobě.

ISBN 978-80-99977-06-9; tvrdá vazba; 15 × 22,5 cm; 472 s., z toho 32 s. obrazová příloha

Tuto knihu dostanete v každém dobrém knihkupectví