Preskočiť na obsah

Jason Reza Jorjani — Prométheus a Atlás

Jason Reza Jorjani — Prométheus a Atlás

Jason Reza Jorjani v knize Prométheus a Atlás klade filosofický základ pro odpoutání božského potenciálu lidstva.

Jason Jorjani se ve své knize Prométheus a Atlás pokouší o filosofický přístup k otázce paranormálna. Dekonstruuje materialismus a vykořeněný racionalismus moderního Západu a odhaluje, že současná civilizace stojí na nečestném a nevědeckém popření přízračných jevů. Podrobně popisuje proces okultace (zahalení) psychických schopností člověka, za jehož původce považuje Descarta a za nejvýznamnějšího pokračovatele Kanta. Odmítá prohlásit mimosmyslové vnímání a psychokinezi za něco mimořádného a místo toho tyto jevy označuje za součást dosud neobjevené a fyzickými zákony nespoutané strany přírody, kterou před námi zakrývají naše reduktivní moderní „vědecké“ modely.

Autor vyzývá k uznání a přijetí archetypů Prométhea a Atlanta, které na nevědomé úrovni ženou vpřed vědecký výzkum a řídí veškeré objevování a tvořivost, které jsou bytostně vlastní kulturám osvojivším si starověkou helénskou kosmopolitní vizi. Ztotožnění se s prométheovským a atlantským duchem považuje, spolu s překlenutím obzorů dalekovýchodního a západního světa, za příslib nové doby a nové společnosti, v nichž budou hranice mezi vědou, náboženstvím, politikou a uměním zcela zbořeny.

Jason Reza Jorjani, PhD. (*1981) je rozený Newyorčan íránského a severoevropského původu. Po získání bakalářského a magisterského titulu na Newyorské univerzitě obdržel doktorát v oboru filosofie na Newyorské státní univerzitě ve Stony Brooku. Na Technologickém institutu v New Jersey (NJIT) vyučoval předmět „věda, technika a společnost“ a nyní působí jako spisovatel a vůdčí myslitel filosoficko-etického hnutí známého jako prométheismus.

ISBN 978-80-99977-14-4; tvrdá vazba; 13 × 21 cm; 504 s.

Tuto knihu dostanete v každém dobrém knihkupectví