Preskočiť na obsah

Alexandr Dugin — Čtvrtá politická teorie

Dugin Čtvrtá politická teorie
Dugin — Čtvrtá politická teorie (druhé vydání)

Alexandr Dugin přichází v knize Čtvrtá politická teorie s návrhem na vypracování zcela nové politické teorie či ideologie.

Každý politický systém moderní éry se odvozoval od některé ze tří velkých ideologií. První a nejstarší z těchto ideologií je liberalismus, druhou je komunismus, třetí je fašismus. Druhá a třetí ideologie se diskreditovaly a časem opustily jeviště dějin západního světa. Liberalismus s námi zůstal dodnes, nikoli však jako ideologie, nýbrž jako cosi daného. Vědomě si jej nevybíráme – tiše se předpokládá, že s ním souhlasíme. Svět kolem nás proto stojí na prahu postpolitické reality, kde jsou hodnoty liberalismu natolik zažité, že jejich ideologický rozměr si už nikdo ani neuvědomuje.

Autor této knihy přichází s návrhem na vypracování zcela nové politické teorie. Čtvrtá politická teorie bude čelit liberalismu z nových pozic, odlišných od komunismu i fašismu a překračujících dělení na pravici a levici. Ve svém díle hledá cesty, jimiž se myšlení v rámci tohoto nového paradigmatu může ubírat: nebojí se při tom sáhnout po těch zdánlivě nejsubverzivnějších plodech postmoderního myšlení.

Alexandr Dugin (*1962) je „myslitelský chameleon“, nechvalně známý bezpodmínečným prosazováním velmocenské pozice Ruské federace. Někteří mu připisují vliv na rozhodování Kremlu. Studium jeho díla je důležité pro pochopení současného Ruska a ideologických cest, jimiž chce hájit své zájmy.

Alexandr Dugin — Čtvrtá politická teorie (první vydání)
Dugin — Čtvrtá politická teorie (první vydání)

(Pozn.: Nakladatelství Sol Noctis se neztotožňuje [mj.] s autorovými expanzionistickými postoji. Z prodeje této knihy se autorovi nevyplácí odměna.)

První vydání: ISBN 978-80-99977-01-4; tvrdá vazba; 13 × 21 cm; 480 s.

Druhé vydání: ISBN 978-80-99977-19-9; tvrdá vazba; 13 × 21 cm; 480 s.

Tuto knihu dostanete v každém dobrém kníhkupectví