Preskočiť na obsah

Alain de Benoist — Demokracie jakožto problém

Alain de Benoist — Demokracie jakožto problém

Alain de Benoist v knize Demokracie jakožto problém hájí demokracii jakožto vládu lidu; lid však chápe přísně jako kulturně-historické společenství.

Demokracie představuje problém – problém ve smyslu otázky, kterou je nutné vyřešit. Alain de Benoist v této krátké knize bourá zažité předsudky o demokracii a ukazuje, že evropskou civilizaci provázela již od počátku. Dokládá, že problémem není samotná idea demokracie, nýbrž její současné chápání a praxe. Demokracie je vláda lidu, a zatímco liberální demokracie chápe lid jako pouhý součet atomizovaných jednotlivců, de Benoist jej chápe jako konkrétní kulturně-historickou kontinuitu. Tvrdí, že cílem liberální demokracie je depolitizace veřejného života, redukce dějinotvorného vládnutí na pouhé technické řízení. Liberální demokracie může vést k vládě odborníků neboli „liberální nedemokracii“.

Dosažení efektivní demokracie je možné posílením prvků přímé vlády lidu, zavedením možnosti odvolání volených zastupitelů, jakož i návratem k chápání občanství jakožto podmíněného sounáležitostí k společenství, jež stojí na sdílených hodnotách. Autor zdůrazňuje, že efektivní demokracii jsou vlastní mnohé prvky, které jsou v současnosti potlačovány. Preferuje takové pojetí demokracie, které vedle principů svobody a rovnosti neopomíjí ani kulturně-historické bratrství.

Český překlad původního textu z roku 1985 je doplněn dvěma autorovými pozdějšími esejemi.

ISBN 978-80-99977-17-5; tvrdá vazba; 13 × 21 cm; 152 s.

Tuto knihu dostanete v každém dobrém knihkupectví