Edičný plán/Ediční plán 2021/2022

Sebastián Jahič: Theléma Aleistera Crowleyho: Magie, mysticismus a etika Nového aeonu

Milan Nakonečný: Vlajka: k historii a ideologii českého nacionalismu (2. rozšířené a doplněné vyd.)

Ánanda Kumárasvámí: Čas a věčnost

Eosphoros XII

Aleister Crowley: Magie v teorii a praxi

Milan Nakonečný: Český fašismus (2. rozšířené a doplněné vyd.)

René Guénon: Vláda kvantity a znamení doby