Edičný plán/Ediční plán 2021/2022

Ánanda Kumárasvámí: Čas a věčnost

Aleister Crowley: Magie v teorii a praxi, známá též jako Liber ABA aneb Kniha 4

Eosphoros XII: Sborník českého a slovenského okultismu a iniciace

Milan Nakonečný: Český fašismus (2. rozšířené a doplněné vyd.)

René Guénon: Vláda kvantity a znamení doby

Julius Evola: Metafyzika války

Jason Reza Jorjani: Prométheus a Atlás

Alain de Benoist: Demokracie jakožto problém

Aleister Crowley: Sväté knihy thelémske (2. upravené a doplnené vyd.)

Sebastián Jahič: Panna a Neviestka